Плочков апликатор Casso

Най-големия от апликаторите тип „легло“, предназначен за регенерация на цялото тяло.

форма: плочков 4 части

размери: 550 x 1800 mm