Точков апликатор Piego

Най-малкият апликатор, който обаче генерира най-силното магнитно поле в сравнение с всички други. Затова е подходящ преди всичко за успокояване на болки – например стави, гръб (плешки), зъби и най-различни състояния след наранявания и след операции.

форма: точков

диаметър: 110 mm